marți, 20 aprilie 2010

Preasfinţitul Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului a împlinit 41 de ani. Întru Mulţi şi fericiţi Ani, Preasfinţia Voastră!

Preluare de pe site http://giurgiuveanul.ro/
Astăzi, marţi, 20 aprilie, Întâistătătorul eparhiei noastre, Preasfinţitul Părinte Dr. Ambrozie aniversează împlinirea vârstei de 41 de ani. Preasfinţitul Părinte s-a născut în ziua de 20 aprilie a anului 1969, în localitatea Scorţeni, judeţul Prahova,ca fiu al lui Gabriel şi Aurica Meleacă, primind numele de botez Valentin. A urmat cursurile Liceului nr. 1 din Câmpina (1983-1987) şi a satisfăcut stagiul militar între anii 1987-1989.


În anul 1990 intră în obştea Schitului Crasna, unul dintre cele mai cunoscute vetre monahale prahovene. Aici, în anul 1991, este tuns în monahism, primind numele Ambrozie. Datorită dragostei pentru slujirea Sfântului Altar, este hirotonit ierodiacon apoi ieromonah în anul 1992. Pentru a-şi desăvârşi formaţia duhovnicească şi teologică, Preasfinţitul Părinte Ambrozie urmează între anii 1992 – 1996 cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din Bucureşti. În anul 1996, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române de atunci, vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist îl numeşte prin decizie patriarhală stareţ al Schitului Darvari, redeschis după o lungă şi tristă perioadă de tăcere. În tot acest răstimp, Preasfinţia Sa a desfăşurat o intensă activitate duhovnicească şi administrativă, întărind obştea monahilor, creând o comunitate de credincioşi bine închegată, construind un paraclis, stăreţia, arhondaricul, trapeza şi chiliile şi restaurând vechea incintă. În paralel cu această trudă, Preasfinţia Sa şi-a continuat studiile, umrmând cursurile de masterat ale aceleiaşi facultăţi, la secţia „Doctrină şi cultură". Lucrarea de dizertaţie, Palamism şi secularizare a fost redactată sub îndrumarea Pr. Acad. Dumitru Popescu.
Pentru meritele deosebite depuse în slujba Bisericii, Preasfinţia Sa primeşte în anul 1999 rangul de Protosinghel, în acelaşi an fiind admis şi la cursurile de doctorat ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniaţiei transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susţinerea lucrării cu titlul Considerarea istorică a cauzelor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică , sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susţinută pe 3 martie 2005. Comisia, formată din opt prestigioşi profesori greci va acorda acestei lucrări calificativul Arista (excepţional) propunând publicarea ei.
În ziua de 4 octombrie 2000, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, a fost ales în funcţia de episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul", de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000. În această calitate, a coordonat şi îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relaţii Externe Bisericeşti, Comunităţi Externe, Învăţământ, Biserica şi Societatea, Diaconia, Biroul de Presă şi Biroul de Pelerinaje. Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunităţi Externe, Sectorul Patrimoniu Naţional Bisericesc, Asociaţia Diaconia, Aşezământul social „Patriarhul Justinian Marina", Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu Agenţia de turism „Pelerinul", Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum şi îndrumarea activităţii Schitului Darvari din Bucureşti.
În ziua de 8 februarie 2006, a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub preşedinţia vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist şi întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală „Adormirea Macii Domnului" din Giurgiu.
În demnitatea de Episcop al Giurgiului, Preasfinţia Sa desfăşoară o activitate deosebită în plan pastoral, cultural şi social-filantropic, slujind „cu timp şi fără timp" lui Dumnezeu şi oamenilor, având în minte şi în inimă, bucuria slujirii, bucurie care izvorăşte din iubire pentru Domnul nostru Iisus Hristos, care a adus în lume lumina, viaţa şi bucuria împăcării omului cu Dumnezeu prin slăvita Sa Înviere.
ÎNTRU MULŢI ŞI FERICIŢI ANI, PREASFINŢIA VOASTRĂ!

Niciun comentariu:

ROMANE, FII MAI NEAMT!